» Kalendarium

Konferencja nt. wojewódzkiego konkursu historycznego

Historia z pasją. Olimpiada historyczna i konkurs wojewódzki o Konstantym Wolnym jako sposoby rozwijania w uczniach zainteresowań historią kraju i regionu

Konferencja wojewódzka: „Historia z pasją. Olimpiada historyczna i konkurs wojewódzki o Konstantym Wolnym jako sposoby rozwijania w uczniach zainteresowań historią kraju i regionu"

Termin: 31 V 2012 r. godz. 15.15

Konferencja poprzedzająca zaplanowany wojewódzki konkurs historyczny „Konstanty Wolny - marszałek Sejmu Śląskiego" - IX - XI 2012

Program konferencji:

15.15-15.20  powitanie przybyłych nauczycieli i uczniów - dyr. RODN „WOM"  Anna Zakrzewska - Zamora,

15.20-16.10  Wykład: Stan obecny i perspektywy rozwoju olimpiady historycznej. Wiadomości Historyczne - oczekiwania i propozycje współpracy - dr hab. Stanisław Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16.10-16.30  Wojewódzki Konkurs Historyczny „Konstanty Wolny - marszałek Sejmu Śląskiego" założenia konkursu i literatura - dr Paweł Matyszkiewicz, RODN „WOM" w Katowicach

16.30-17.20  Wykład wprowadzający oraz projekcja filmu „Misja Wolnego" (40 minut)
- Wojciech Szwiec - twórca filmu i koordynator Młodzieżowego Klubu Filmowego w Łaziskach Górnych.

Aby wziąć udział w konferencji należy wysłać na adres mailowy pm@womkat.edu.pl informację ze zgłoszeniem (imię i nazwisko nauczyciela, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy).

Możliwy jest udział uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie historycznej lub wojewódzkim konkursie o Konstantym Wolnym. Proszę o wpisanie liczby uczniów przy zgłaszaniu udziału w konferencji.

W trakcie konferencji będzie eksponowana wystawa o Konstantym Wolnym.

2012-05-31 - 2012-05-31KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.