» Kalendarium

Referat „Francja wobec podziału Górnego Śląska"

Wykład Dr Zenona Szmidtke w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dr Zenon Szmidtke wygłosi referat pt.: „Francja wobec podziału Górnego Śląska". Zarówno podczas prelekcji, jak i dyskusji z wykładowcą można będzie uzyskać odpowiedź na te oraz wiele innych pytań:

  • Czy francuscy delegaci na paryską konferencję pokojową zakładali przyłączenie do Polski całego Górnego Śląska?
  • Jakie stanowisko w sprawie podziału terenu plebiscytowego zajęła Komisja Międzysojusznicza?
  • Jak Francuzi ustosunkowali się do III Powstania Śląskiego?
  • W jakim stopniu zrealizowany podział Górnego Śląska odpowiadał interesom francuskim?

Organizator:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
www.muzeumgornictwa.pl

2012-05-24 - 2012-05-24
Lokalizacja na mapie

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.