» Bibliografia

Kalendarium życia Marszałka Konstantego Wolnego

Wydawnictwo pamiątkowe na okoliczność odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Bujakowie dzięki staraniom Kapituły Mężów Stanu.

Kalendarium życia marszałka Konstantego Wolnego: (1877-1940)

Autor: Konstanty Wolny (wnuk)

Wydawnictwo: Katowice ; Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2005.

48 stron


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.