» Bibliografia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Oprac. Barbara Michałek - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Konstanty Wolny (1877-1940)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Oprac. Barbara Michałek,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach,
Wydział Informacji Bibliograficznej

I. WYDAWNICTWA ZWARTE

A. Słowniki i encyklopedie

 1. GÓRNOŚLĄSKI leksykon biograficzny / Bogdan Snoch. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1997. - 244 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85039-79-1.
 2. ILUSTROWANY słownik dziejów Śląska / hasła zestawił i oprac. Bogdan Snoch, rysunki, przerysy i oprac. graf. Jerzy Moskal. - Katowice : Śląsk, 1991. - 184 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-216-0843-4.
 3. WOLNY Konstanty / AK // W: ENCYKLOPEDIA powstań śląskich / zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. - Opole : Instytut Śląski, 1982. – S. 613.
 4. WOLNY Konstanty / Józef Ciągwa // W: ŚLĄSKI słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1981. – S. 340-343. 

B. Książki i niesamoistne części wydawnicze

 1. AUTONOMIA Śląska : (1922-1939) / Józef Ciągwa. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1988. - 24 s. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego). - Bibliogr. - ISBN 83-85039-33-3.
 2. AUTONOMIA Śląska w okresie II Rzeczypospolitej / Józef Ciągwa // W: KONSTYTUCJE Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. T. 2 / red. Marian Kallas. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 24 cm. - (Z Prac Zespołu Konstytucjonalizmu Polskiego XVIII-XX wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). – S. 217-236.
 3. AUTONOMIA województwa śląskiego w pracach Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w I Sejmie Śląskim / Andrzej Drogoń. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003. - 187 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2132). - Bibliogr. - ISBN 83-226-1218-4.
 4. AUTONOMJA Śląska : ustawa konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego w Warszawie z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego / adwokat [Konstanty] Wolny. – Mikołów : Nakładem K. Miarki, 1920. – 63 s. ; 17 cm.
 5. DZIEJE Górnego Śląska w latach 1816-1947 / pod red. Franciszka Hawranka ; oprac. Andrzej Brożek [i in.] - Opole : Instytut Śląski, 1981. - 595 s. : il., portr. + 4 tabl. skł. ; 24 cm.
 6. DZIEJE Katowic (1299-1945) / oprac. Joanna Starnawska. - Wyd. 2 zmien. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 1990. - 64, 11, [ok. 40] s. : fot. ; 20 cm.
 7. FORMOWANIE się instytucji życia publicznego w województwie śląskim / Franciszek Serafin // W: 75. ROCZNICA powrotu Górnego Śląska do Polski. - Katowice : Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1997. - (Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego ; z. 7). – S. 74-96.
 8. HISTORIA Śląska. T. 3, 1850-1918. Cz. 2, 1891-1918 / pod red. Stanisława Michalkiewicza ; w oprac. wzięli udział A. Gładysz [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Polska Akademia Nauk, 1985. - 795 s., [72] s. tabl., [3] k. map kolor. złoż. luz. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-04-01858-6 (całość). - ISBN 83-04-01859-4.
 9. IMMUNITET parlamentarny posłów Sejmu Śląskiego w latach 1922-1939 : regulacja prawna i praktyka / Józef Ciągwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. - 283 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1250). - ISBN 83-226-0417-3.
 10. INWENTARZ akt Sejmu Śląskiego w Katowicach 1922-1939 / oprac. Edward Długajczyk ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w Katowicach. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 160 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-08512-6.
 11. JAK rządzić Śląskiem? : polskie spory i opinie okresu międzywojennego : wybór tekstów / wyboru dokonał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Tomasz Falęcki. - Kielce : Szumacher, 1997. - 244 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86168-15-1.
 12. KALENDARIUM dziejów Katowic / Antoni Steuer. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2001. - 255 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87727-85-7.
 13. KALENDARIUM życia marszałka Konstantego Wolnego : (1877-1940) / Konstanty Wolny. - Katowice ; Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2005. - 48 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89377-10-1.
 14. KATOWICE : rozwój w czasie i przestrzeni / scenariusz i koncepcja edytorska Jerzy Moskal ; współpraca Wojciech Janota ; esej pióra Wilhelma Szewczyka ; fot. Stanisław Gadomski, Andrzej John. - Katowice : Śląsk, 1993. – 396 s. : fot. ; 30 cm. - ISBN 83-85831-35-5.
 15. KATOWICE stolicą autonomicznego województwa śląskiego 1922-1992 / oprac. i red. Włodzimierz Starościak. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1992. - 12 s. : il. ; 20 cm.
 16. KONSTANTEGO Wolnego wizja autonomii Śląska / Józef Ciągwa // W: Z DZIEJÓW prawa. Cz. 3 / pod red. Adama Lityńskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. – ((Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2048). – S. 141-160.
 17. KLUB poselski Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego w Sejmie Śląskim / Tomasz Falęcki // W: STUDIA i materiały z dziejów Śląska. T. 16. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987. – S. 45-92.
 18. KONSTANTY Wolny - marszałek Sejmu Śląskiego / Jadwiga Lipońska-Sajdak. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 1998. - 88 s. : fot. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-907154-9-X.
 19. MARSZAŁEK Sejmu Śląskiego : życie i dzieło Konstantego Wolnego (1877-1940) / Alojzy Lysko ; Konstanty Wolny. - Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2004. - 80 s. : fot. ; 31 cm. - U dołu s. tyt. i okł. miejsce wyd.: Katowice. - ISBN 83-86894-74-1.
 20. NAJNOWSZA historia Polski 1918-1980. Cz. 2 : 1939-1945 / Andrzej Albert. - Wyd. 2 polskie. - London : Polonia Book Fund, 1989. – S. [293]-474 ; 20 cm. - ISBN 0-902352-79-2.
 21. PARLAMENTARYZM II Rzeczpospolitej / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. - 412 s. ; 19 cm. – (Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 285).
 22. PIERWSZE posiedzenia Sejmu Śląskiego / [wybór i red. Wojciech Janota]. - Katowice : Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1997. - 56 s. : fot. ; 20 cm. - (Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego ; z. 6).
 23. SEJM Śląski : 1922-1939 / Henryk Rechowicz. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1965. – 322 s. ; 21cm.
 24. SEJM Śląski : 1922-1939 / Henryk Rechowicz. – Wyd. 2 zm. i rozszerz. – Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1971. – 422 s., 26 tabl. : il., portr. ; 21 cm.
 25. ŚLĄSK na łonie macierzy : 1922-1928 / Stanisław Janicki ; z przedm. Adama Krzyżanowskiego. - Katowice : Nakładem autora, 1929. - VIII, 355 s. ; 23 cm.
 26. WOJCIECH Korfanty / Jan F. Lewandowski. - Katowice : Videograf II, 2009. - 183 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7183-725-8.
 27. WOJEWÓDZTWO śląskie (1922-1939) : zarys monograficzny / pod red. Franciszka Serafina. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - 600 s. : fot. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1555). - ISBN 83-226-0660-5.
 28. WPŁYW centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939 / Józef Ciągwa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. - 244 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 304).
 29. ZAKRES działania województwa śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego / Józef Kokot ; z przedm. Jerzego St. Langroda. - Katowice : Instytut Śląski, 1939. - 110 s. ; 24 cm. – (Zagadnienia Administracyjne Śląska ; 1).
 30. ZBIÓR praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. T. 1-2 / Włodzimierz Dąbrowski. - Katowice : Muzeum Śląskie, [1995]. – (308 ; 372) s. ; 17 cm. - Reprint na podstawie wyd. z 1923 r. 

II. ARTYKUŁY

 1. GÓRNY Śląsk ma dług wobec Marszałka / Konstanty Wolny ; rozm. przepr. Michał Lubina // Śląsk. - 2001, nr 3, s. 22-23.
 2. MARSZAŁEK Konstanty Wolny : w siedemdziesięciolecie śmierci / Michał Lubina // Śląsk. - 2010, nr 11, s. 40-41.
 3. MARSZAŁEK Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny (1877-1940) / Marian Dyba // Sejmik Samorządowy. – 1993, nr 26, s. 30-33, 39-41.
 4. MARSZAŁEK Wolny / Jan F[ranciszek] Lewandowski // Śląsk. - 1997, nr 10, s. 20-21.
 5. NARODZINY i likwidacja śląskiej autonomii / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 2010, nr 11, s. 42-44.

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.