» Uchwała Sejmiku

Załącznik do Uchwały Nr IV/16/1/2011

Rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2012 Rokiem Konstantego Wolnego

Załącznik do Uchwały Nr IV/16/1/2011
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2012
Rokiem Konstantego Wolnego

W 2012 roku obchodzimy 90. rocznicę pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego i 135. rocznicę urodzin marszałka Konstantego Wolnego.

Sejmik Województwa Śląskiego dla upamiętnienia tych wydarzeń postanawia ogłosić rok 2012 Rokiem Konstantego Wolnego .

W ten sposób pragniemy uczcić pamięć o pierwszym marszałku Sejmu Śląskiego oraz pierwszych wyborach do Sejmu Śląskiego.

2012-04-19

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.