» Biografia Wolnego

Wolny całkowicie poświęca się sprawie narodowej

  •  w grudniu 1918 r. zostaje zastępcą przewodniczącego Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej dla Górnego Śląska,
  • w czasie trwania pierwszego powstania współpracuje z dowództwem wojskowym,
  • po rozwiązaniu Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej we wrześniu 1919 r. wchodzi w skład Komisariatu Rad Ludowych Śląskich,
  • kieruje pracami Sekretariatu Plebiscytowego w 1919 r.,
  • w polskim Komisariacie Plebiscytowym na Górny Śląsk zostaje zastępcą Wojciecha Korfantego. Oprócz stanowiska wicekomisarza pełni funkcję Kierownika Wydziału Prawnego.
  • 27 maja 1920 roku zostaje ranny w wyniku napadu niemieckiej bojówki na siedzibę Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w hotelu „Lomnitz" w Bytomiu.

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.