» Biografia Wolnego

Życiorys

Konstanty Wolny urodził się 5 kwietnia 1877 roku w Bujakowie.

Wówczas Bujaków należał administracyjnie do powiatu zabrskiego, natomiast parafia bujakowska - do diecezji wrocławskiej. Oprócz obszarów gminnych do powiatu należało 11 dziedzicznych obszarów dworskich, w tym Bujaków należący do hrabiny Joanny von Schaffgotsch.

Ojcem Konstantego był Wawrzyniec, z zawodu kowal, a matką Ludwina Jarczyk. Wawrzyniec pochodził z Załęża i „wżenił się" w Bujaków. Dla Ludwiny, która wywodziła się z Jarczyków z Podlesia, Wawrzyniec był drugim mężem. 8 kwietnia 1877 r. Konstanty został ochrzczony w miejscowym kościele. 

Wawrzyniec kształcił syna z myślą, że będzie studiował teologię. Konstanty uczęszczał do gimnazjum mieszczącego się przy rogu ulic Słowackiego i 3 Maja w bliskości  pl. Wolności w Katowicach, gdzie poznał Wojciecha Korfantego, z którym łączyły go przyjaźń i zainteresowania polityczne. Ich propolska postawa kosztowała w 1895 r. Korfantego relegację z klasy maturalnej. W roku 1898 Wolny matrykulował się na fakultecie medycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, lecz już na pierwszym roku zmienił kierunek, zgodnie ze swymi zainteresowaniami społeczno-politycznymi, na prawo. 

Po ukończeniu prawa, około 1907 r. Konstanty Wolny jako pierwszy polski adwokat osiedla się w Gliwicach, zakłada kancelarię adwokacką przy Rynku pod nr 14. Bezinteresownie występuje przed sądami niemieckimi, broniąc Polaków w głośnych procesach politycznych. Dużego rozgłosu nabrała sprawa obrony przez Wolnego polskich gimnazjalistów z Gliwic: Obremby, Skrzypczyka, Gondzika, Ogana, Tomali, Zagrodzkiego, Dzierżonka i Krupy, oskarżonych o przynależność do tajnego związku. Szykanowany był przez policje pruską między innymi za pracę społeczną, w tym organizowanie „Sokoła". Pracował również w Banku Ludowym, którego dyrektorem był Orlicki. Razem z nim i lekarzem Styczyńskim opiekowali się zakonspirowanym kółkiem gimnazjalistów (Towarzystwem) im. Tomasza Zana (TTZ), założonym przez późniejszego lekarza Kołoczka. Do organizacji tej należał również krewny Wolnego, gimnazjalista Henryk Jarczyk z Podlesia (który wykształcił się na lekarza). 


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.