» Kalendarium

Seminaria dla nauczycieli

Seminaria nt postaci Konstantego Wolnego

2012-04-23 - 2012-05-11

Kawiarenka Kulturalno-Literacka nt Konstantego Wolnego

Biblioteka Śląska, sala Benedyktynka, godz. 17.00

2012-04-25 - 2012-04-25

Referat „Francja wobec podziału Górnego Śląska"

Wykład Dr Zenona Szmidtke w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

2012-05-24 - 2012-05-24

Konferencja nt. wojewódzkiego konkursu historycznego

Historia z pasją. Olimpiada historyczna i konkurs wojewódzki o Konstantym Wolnym jako sposoby rozwijania w uczniach zainteresowań historią kraju i regionu

2012-05-31 - 2012-05-31

Wystawa w Muzeum Śląskim

90. rocznica przyłączenia Górnego Śląska do Polski

2012-06-01 - 2012-08-12

Pogrzeb Konstantego Wolnego

Msza Św. w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla i pochówek na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach

2012-06-06 - 2012-06-06

Warszawa - uroczysta Msza Święta

Msza Święta pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza, z oprawą muzyczną Zespołu „Śląsk".

2012-06-20 - 2012-06-20

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sala Sejmu Śląskiego. Katowice

2012-06-22 - 2012-06-22

Wolnościówka

Gazeta okolicznościowa poświęcona osobie Konstantego Wolnego

2012-06-22 - 2012-06-22

Koncert Filharmonii Śląskiej

Koncert Orkiestry Symfonicznej i Chórui

2012-06-22 - 2012-06-22

Koncert plenerowy

Abradab, Myslowitz, Czesław Śpiewa

2012-06-23 - 2012-06-23

Konferencja "O Górny Śląsk w Niepodległej"

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

2012-06-26 - 2012-06-26

Misja Marszałka

Spotkanie historyczne

2012-10-05 - 2012-10-10

Konkurs dla młodzieży

Ogłoszenie konkursu dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnzjalnej poświeconego Konstantemu Wolnemu.

2012-10-16 - 2012-10-19

Konstanty Wolny i autonomia Śląska w II Rzeczypospolitej

Konferencja organizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

2012-11-15 - 2012-11-15


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.