» Bibliografia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Oprac. Barbara Michałek - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Kalendarium życia Marszałka Konstantego Wolnego

Wydawnictwo pamiątkowe na okoliczność odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Bujakowie dzięki staraniom Kapituły Mężów Stanu.

Zestawienie bibliograficzne

Zestawienie opracowane przez Justynę Galińską - nauczyciela / bibliotekarza Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM" Częstochowie

Prezentacja o Konstantym Wolnym

Prezentacja autorstwa Gabrieli Bonk - nauczycielki/bibliotekarza w Zespole Szkół Urszulańskich w RybnikuKONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.