» Biblioteka Śląska

Biblioteka Sejmowa

Konstanty Wolny był inicjatorem utworzenia Biblioteki Sejmowej, będącej zalążkiem dzisiejszej Biblioteki Śląskiej.

Kalendarium historii biblioteki w latach  (opracował Konstanty Wolny)

1922-1934

1922

Marszałek Konstanty Wolny polecił gromadzić książki z dziedziny prawa przy Biurze Sejmu Śląskiego, którego siedziba była w budynku Sejmu (w byłej Królewskiej Szkole Rzemiosł Budowlanych, a obecnie Akademii Muzycznej w Katowicach).

1924

Z inicjatywy marszałka Konstantego Wolnego dokonano zapisu w wysokości 20 000 zł w preliminarzu budżetowym Sejmu Śląskiego na rzecz Biblioteki.

1927/28

Dr Roman Lutman zostaje pierwszym dyrektorem Biblioteki. Zakup książek od Konstantego Prusa stanowi podstawę zbiorów o tematyce śląskiej. Znajomość i przyjazne kontakty marszałka Konstantego Wolnego z dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie Ludwikiem Bernackim sprawiły, że Sejm Śląski wspierał materialnie lwowskie Ossolineum, które odwdzięczało się licznymi darami książkowymi.

1929

Przeniesienie zbiorów Biblioteki do nowego gmachu Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej w Katowicach.

1931

W wykonaniu zarządzenia marszałka Konstantego Wolnego utworzono II Wydział Biblioteczno-Archiwalny, w dc. przy Biurze Sejmu Śląskiego. Prof. dr Kazimierz Hartley zostaje mianowany dyrektorem Biblioteki.

1933/34

Marszałek Konstanty Wolny osobiście zaangażowany w opracowanie i wydanie monografii Psałterza Floriańskiego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

1934

Do nowo wybudowanego Domu Oświatowego przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach przenosi się Biblioteka Śląska. Przyznanie Bibliotece egzemplarza obowiązkowego z terenu województwa śląskiego. Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku przekazuje w darze Bibliotece Śląskiej swój księgozbiór. Dr Paweł Rybicki obejmuje stanowisko dyrektora Biblioteki.

 KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.