» Aktualności

Zdjęcie

fot. BP Tomasz Żak

Konstanty Wolny 1877-1940

Konkurs Śląskiego Kuratora Oświaty

W kategorii gimnazjów laureatami konkursu zostali:

  1. Tomasz Strzoda - klasa III w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach
  2. Maciej Wrzesień - klasa III w Gimnazjum nr 14 im. J. Słowackiego w Katowicach
  3. Dariusz Syty - klasa II w Gimnazjum nr 3 im. H. Sławika w Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju

W śród szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli:

  1. Dagmara Smołka z klasy IV Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
  2. Kornel Lizurej z II klasy Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu
  3. Dariusz Reut z klasy IV Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Konstantego Wolnego - pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego.

Konkurs przeprowadzony był równolegle dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników było opracowanie pracy - prezentacji multimedialnej opartej o publikowane źródła i opracowania. Prezentację w formie pliku o objętości do 30 slajdów należało przesłać do końca października.

Do Kuratorium Oświaty w Katowicach wpłynęły 74 prace uczniów gimnazjów i 124 prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przy ocenie prac brano pod uwagę zgodność z tematem, umiejętność posługiwania się materiałem rzeczowym i źródłowym, kompozycję wypowiedzi, stosowanie poprawnej terminologii oraz poprawność językową.

Dziś w Sali Sejmu Śląskiego wręczono nagrody. W uroczystości uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak oraz Konstanty Wolny - wnuk marszałka.

2012-12-10
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.