» Aktualności

Prawie 350 uczniów napisało test

16 października odbył się etap szkolny konkursu „Konstanty Wolny - pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego".

Test przygotowany na I etap konkursu napisało 348 uczniów i uczennic z 66 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa śląskiego. 

Do II etapu konkursu, który odbędzie się 19 listopada br. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach, awansowali uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w każdej ze szkół biorącej udział w konkursie.

Liczba punktów możliwych do uzyskania w teście wynosiła 50. Średnia punktów wszystkich finalistów biorących udział w I etapie konkursu wyniosła 35,86.

Test i klucz do testu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ‘WOM" w Katowicach.

2012-10-18

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.