» Aktualności

Uczniowie o marszałku Wolnym

Konkurs wiedzy historycznej „Konstanty Wolny - pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego". Jutro etap szkolny

Wydarzenie wpisuje się w obchody 90. rocznicy pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego i 135. rocznicy urodzin marszałka Konstantego Wolnego.

Do udziału w I etapie konkursu zgłosiło się 71 szkół. Zestawy pytań i zadań konkursowych zostały dzisiaj przesłane drogą elektroniczną do szkół. Ich autorem jest dr Paweł Matyszkiewicz - nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach.

Przeprowadzenie etapu szkolnego przez Szkolne Komisje Konkursowe odbędzie się we wtorek 16 października 2012 roku o godz. 9:00. Będzie to test trwający 45 minut. Klucz do pytań i zadań konkursowych zostanie opublikowany na stronie RODN „WOM" tego samego dnia o godzinie 10:00.

Szkolna Komisja Konkursowa prześle imię i nazwisko jednego uczestnika konkursu, który w etapie szkolnym zdobył najwięcej punktów, liczbę punktów, liczbę uczestników etapu szkolnego konkursu oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia. Szkoły o zakwalifikowaniu uczniów do etapu wojewódzkiego zostaną powiadomione drogą elektroniczną. Finał odbędzie się 19 listopada 2012 o godz. 10:00 w Auli Górnej RODN „WOM" w Katowicach. Test etapu wojewódzkiego trwa 60 minut.

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie, zaangażowana została Biblioteka Śląska oraz Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Honorowy patronat nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Drogoń.

2012-10-15

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.