» Aktualności

Czy znasz marszałka Wolnego?

Konkurs wiedzy historycznej „Konstanty Wolny - pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego"

Wydarzenie wpisuje się w obchody 90. rocznicy pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego i 135. rocznicy urodzin marszałka Konstantego Wolnego.

Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Jego tematyka dotyczy życia i działalności marszałka Wolnego oraz czasów jemu współczesnych.

Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 12 października za pomocą arkusza zgłoszeniowego „on-line" dostępnego na stronie internetowej. Konkurs „Konstanty Wolny - pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego" przebiegać będzie dwuetapowo:

  • etap I - szkolny
  • etap II - wojewódzki

Do wszystkich zgłoszonych szkół przesłane zostaną zestawy pytań. Etap szkolny odbędzie się 16 października o godz. 9:00. Będzie to test trwający 45 minut.

Wyniku etapu szkolnego przesłane zostaną do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach. Najlepsi uczniowie z poszczególnych szkół wezmą udział w etapie wojewódzkim. Finał odbędzie się 19 listopada 2012 o godz. 10:00 w Auli Górnej RODN „WOM" w Katowicach. Test etapu wojewódzkiego trwa 60 minut.

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie, zaangażowana została Biblioteka Śląska oraz Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Honorowy patronat nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Drogoń.

Zasady konkursu zamieszczono na stronie internetowej Roku Konstantego Wolnego.

Szczegółowych informacji udziela Paweł Matyszkiewicz z „WOM" Katowice (tel. (32) 258 22 09).


Literatura zalecana do konkursu „Konstanty Wolny - pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego":

I etap (szkolny) - materiały dostępne na stronie Roku Konstantego Wolnego:

II etap (wojewódzki):

Literatura z I etapu oraz film „Misja Wolnego" w reż. Wojciecha Szwieca, 2012.

2012-09-20

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.