» Aktualności

Zdjęcie

IPN Katowice

Konstanty Wolny - Polak, Ślązak, patriota

Wystawa w Gmachu Sejmu Śląskiego

Od 22 czerwca  2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wejście od placu Sejmu Śląskiego) będzie prezentowana wystawa „Konstanty Wolny - Polak, Ślązak, patriota".

Na trzydziestu trzech planszach zaprezentowano działalność Konstantego Wolnego - pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego, który sprawował tę funkcję w latach 1922-1935. Konstanty Wolny jest do dziś postacią niesłusznie zapomnianą i właśnie wystawa jest jedną z prób przybliżenia sylwetki współtwórcy statutu organicznego, wspaniałego polskiego patrioty, syna ziemi śląskiej, który całe swoje życie społeczne poświęcił polskości Śląska.

Autorzy ekspozycji wyszli z założenia, że każda postać powinna być osadzona w konkretnym miejscu i czasie, dlatego też postać głównego bohatera jest pokazana na tle ważnych wydarzeń epoki. Podczas oglądania wystawy możemy dowiedzieć się zarówno o życiu osobistym Konstantego Wolnego, jego edukacji, ścieżce zawodowej, działalności społecznej i patriotycznej, jak i poznać historię Śląska, zarówno przed I Wojną Światową, jak i podczas powstań śląskich, plebiscytu i praktycznie w całym okresie międzywojennym. Autorzy wystawy starają się przybliżyć kwestię autonomii śląskiej i jej zdecydowanie propolskie nastawienie, ukazują ogromne osiągnięcia gospodarcze okresu międzywojennego w województwie śląskim, budowę gmachu Sejmu Śląskiego i powstanie Biblioteki Śląskiej z inicjatywy Wolnego.

Twórcami koncepcji wystawy są: Łukasz Kobiela, będący równocześnie twórcą projektu graficznego, oraz Przemysław Miśkiewicz, Przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie, który wraz z Rafałem Michalskim (IPN Katowice) przygotował teksty do wystawy. Kuratorem wystawy jest Andrzej Drogoń, dyrektor oddziału katowickiego IPN. Przy przygotowywaniu wystawy korzystano między innymi z archiwów: Konstantego Wolnego - wnuka marszałka oraz Haliny Kolsen - córki, jak również: Archiwum Państwowego w Katowicach, Biblioteki Śląskiej, Muzeum w Chorzowie, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz Muzeum w Raciborzu. Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Pokolenie przy współpracy z katowickim IPN na zlecenie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2012-06-20

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.