» Aktualności

Zdjęcie

BP Tomasz Żak

Wolny przy pracy

Otwarcie gabinetu założyciela Biblioteki Sejmu Śląskiego

Dzisiaj w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej otwarty został gabinet Marszałka Konstantego Wolnego.

Utworzenie gabinetu ma przyczynić się do upamiętnienia zasłużonego działacza niepodległościowego i narodowego, wybitnego prawnika, organizatora administracji na Górnym Śląsku, a także mecenasa kultury - założyciela Biblioteki Sejmu Śląskiego (poprzedniczki Biblioteki Śląskiej).

W księgozbiorze zgromadzonym w gabinecie znalazły się publikacje Konstantego Wolnego, książki z jego prywatnej i służbowej biblioteki przekazane w darze Bibliotece Sejmu Śląskiego, publikacje z zakresu historii Górnego Śląska (wybór), rękopisy oraz dokumenty życia społecznego związane z jego działalnością. Prezentowane są również fotografie dokumentujące życie prywatne i zawodowe Marszałka.

Dzisiejsze wydarzenia odbyły się w ramach obchodzonego w województwie śląskim Roku Konstantego Wolnego.

2012-04-05

KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@slaskie.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.